Organska proizvodnja

Imam problem sa
ČIME
 • Miševima
 • copy_Miševima_1277
 • Bubašvabama
 • copy_Bubašvabama_1276
 • Mravima
 • copy_Mravima_1275
 • Pacovima
 • copy_Pacovima_1274
GDE
 • Na poslu
 • copy_Na poslu_1279
 • Kod kuće
 • copy_Kod kuće_1278
?

Zahtevi organske poljoprivredne proizvodnje su veoma jasni u pogledu upotrebe svih konvencionalnih mera zaštite od štetočina. Poštujući ove zahteve, pri pružanju usluga dezinsekcije i deratizacije u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji, trudmo se da, ukoliko je moguće, što više izbegnemo upotrebu svih biocidnih proizvoda.

Mere zaštite baziramo na praćenju trenda pojave štetočina, lokalizovnju akcidenata i pravovremenom reagovanju. Pri sprovođenju tretmana nastojimo da koristimo mehanička i biološka sredstva, repelente na biljnoj osnovi kao i sve druge mere koje neće narušiti integritet organske proizvodnje.

Zahtev za ponudu

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48