Politika integrisanog sistema menadžmenta

Imam problem sa
ČIME
 • Miševima
 • copy_Miševima_1277
 • Bubašvabama
 • copy_Bubašvabama_1276
 • Mravima
 • copy_Mravima_1275
 • Pacovima
 • copy_Pacovima_1274
GDE
 • Na poslu
 • copy_Na poslu_1279
 • Kod kuće
 • copy_Kod kuće_1278
?

Radimo najbolje što možemo

... postizanjem zadovoljstva

Korisnika

Uslugama vrhunskog kvaliteta koji ispunjavaju zahteve korisnika i prevazilaze njihova očekivanja

... postizanjem

Usaglašenosti

Sa zahtevima svih relevantnih zakona i najvišim standardima realizacijom usluga u skladu sa najvišim etičkim standardima

... poštovanjem

Zainteresovanih strana

Tretiranjem naših zaposlenih, dobavljača i korisnika sa poštovanjem, ceneći njihov doprinos našem razvoju

... primenom

Stalnih unapređenja

Ocenom i unapređenjem našeg sistema menadžmenta i njegovog učinka, procesa i zaposlenih radi povećanja konkurentnosti

... posvećenošću

Prevenciji

Zagađivanja životne sredine i povreda i ugrožavanja zdravlja ljudi

 

Obaveza je najvišeg rukovodstva da periodično preispituje definisanu politiku kako bi se obezbedila njena relevantnost i prikladnost za organizaciju.

 

U Beogradu, 10.03.2017.

Milan Petrović
Direktor

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48