Silosi i podna skladišta

Imam problem sa
ČIME
 • Miševima
 • copy_Miševima_1277
 • Bubašvabama
 • copy_Bubašvabama_1276
 • Mravima
 • copy_Mravima_1275
 • Pacovima
 • copy_Pacovima_1274
GDE
 • Na poslu
 • copy_Na poslu_1279
 • Kod kuće
 • copy_Kod kuće_1278
?

Preduzeće Ekozaštita od svog osnivanja uspešno sprovodi mere zaštite od skladišnih štetočina u silosima i podnim skladištima. Posedujemo obučene kadrove za vršenje postupka fumigacije, kao i adekvatnu opremu.

Mere zaštite od skladišnih štetočina podrazumevaju monitoring, pripremu skladišta i silosa za uskladištenje, dezinsekciju žitarica pri eleviranju, fumigaciju u silosima ili pod folijom, kao i mere deratizacije.

Sprovođenje ovih mera, pred nas kao operatere, postavlja i zahteve poznavanja biologije samih štetočina kao i sposobnost njihovog pravovremenog otkrivanja, kako bi se reagovalo adekvatno i pravovremeno.

Sprovođenje mera fumigacije zahteva da kadrovi koji sprovode postupak budu obučeni za vršenje fumigacije, kako bi se izbegle neželjene posledice koje mogu nastati usled nestručnog sprovođenja postupka.

Takođe, veoma je važno da se sve navedene mere sprovedu na adekvatan način, kako bi se postigao pravi efekat i izbegle ekonomske posledice koje mogu nastati usled prisustva štetočina u žitaricama. 

Zahtev za ponudu

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48