Veliki brašnar

Tenebrio molitor

Imam problem sa
ČIME
 • Miševima
 • copy_Miševima_1277
 • Bubašvabama
 • copy_Bubašvabama_1276
 • Mravima
 • copy_Mravima_1275
 • Pacovima
 • copy_Pacovima_1274
GDE
 • Na poslu
 • copy_Na poslu_1279
 • Kod kuće
 • copy_Kod kuće_1278
?
Veliki brašnar

Preparati

Crne je boje i dugačak do 15 mm. Larve su duže od adulta.  Adulti žive 10-20 meseci i oni prezimljuju.  Razviće duže traje na nižim temperaturama.  Zimi se razviće prekida. Postoji jedna generacija tokom godine.

Nije prisutan u tropskim oblastima. Hrani se žitom kao i žitnim prerađevinama.  Mogu biti i stetočine na  mesu, drvetu i krompiru.  Ubraja se među najvećim  skladišnim  štetočinama insekata.

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48