Zaštita od gmizavaca

Usluge

Imam problem sa
ČIME
 • Miševima
 • copy_Miševima_1277
 • Bubašvabama
 • copy_Bubašvabama_1276
 • Mravima
 • copy_Mravima_1275
 • Pacovima
 • copy_Pacovima_1274
GDE
 • Na poslu
 • copy_Na poslu_1279
 • Kod kuće
 • copy_Kod kuće_1278
?

Gmizavci (gušteri, zmije) su životinje koje se često mogu naći u čovekovoj okolini. Neke od njih (zmije otrovnice) predstavljaju veliki rizik po bezbednost i zdravje ljudi, dok je većina drugih potpuno bezopasna po čoveka. Gmizavci često u potrezi za hranom ili skrovištem ulaze i objekte gde borave ljudi, gde pre svega svojom pojavom izazivaju neprijatnosti. Takođe, s obzirom da se radi o divljim životinjama, oni na svom telu mogu nositi različite mikroorganizme, i tako kontaminirati površine gde borave ljudi.

Kod zaštite od gmizavaca, pre svega treba raditi na sprečavanju njihovog ulaska u prostorije u kojima borave ljudi (mrežice na prozorima, zatvaranje vrata na objektima, itd). Ukoliko dođe do pojave gmizavaca u objektima, sistem zaštite se zasniva na mehaničkom hvatanju živih životinja i njihovom odnošenju iz objekta.

Ukoliko u objektu dođe do pojave zmija, važno je znati kako utvrditi da li se radi o otrovnicama ili neotrovnim zmijama. Jedan od osnovnih načina za detarminaciju jeste na osnovu oblika glave. Kod otrovnica glave je trouglastog oblika i sa strane se jasno vide otrovne žlezde, usled čega je jasno uočljiv i vrat. Kod neotrovnih zmija nema otrovnih žlezda pa je vrat manje uočliv a glava više izdužena. U svakom slučaju, ne treba rizikovati pri slobodnoj proceni i pokušaju hvatanja zmije, jer ujed otrovne zmije može biti veoma opasan, a ponekad i smrtonosan za čoveka. 

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48

.