Zdravstvene i farmaceutske ustanove

Imam problem sa
ČIME
 • Miševima
 • copy_Miševima_1277
 • Bubašvabama
 • copy_Bubašvabama_1276
 • Mravima
 • copy_Mravima_1275
 • Pacovima
 • copy_Pacovima_1274
GDE
 • Na poslu
 • copy_Na poslu_1279
 • Kod kuće
 • copy_Kod kuće_1278
?

U slučaju farmaceutskih i zdravstvenih organizacija i ustanova, usluge zaštite od štetočina se moraju sprovoditi sa mnogo obazrivosti ali i maksimalno efektivno. Kako je nivo higijenskih i sanitarnih zahteva u ovakvim institucijama veoma visok, pred nama se nameću veoma strogi zahtevi u pogledu načina izvršenja usluga dezinsekcije i deratizacije.

Pre svega, kod ovakvih objekata, apsolutni prioritet je očuvanje higijenskog integriteta kako proizvodnih procesa, tako i svih drugih radnih operacija. Naš program rada kod objekata ovog tipa, podrazumeva pre svega rad na intezivnoj prevenciji pojave štetočina, a ukoliko do pojave i dođe, onda se radi na lokalizaciji i saniranju samog akcidenta.

Zahtev za ponudu

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48