Deratizaciona kutija EKOBOX EB 01

Deratizaciona kutija EKOBOX EB 01
Deratizaciona kutija EKOBOX EB 01
Deratizaciona kutija EKOBOX EB 01
Deratizaciona kutija EKOBOX EB 01
Deratizaciona kutija EKOBOX EB 01

Deratizaciona kutija EKOBOX EB01 je nastala u preduzeću Ekozaštita, kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u kontroli populacije glodara. Prilkom kreiranja ove deratizacione kutije, u preduzeću Ekozaštita smo pred sobom imali jedinstven cilj, a to je kreirati veoma pozdanu i čvrstu deraitzacionu kutiju, koja ispunjava sve stroge zahteve HACCP sistema i drugih međunarodnih standarda, a koja je, pored svega toga i dalje ekonomski veoma isplativa. Deratizaciona kutija EKOBOX EB01 je dostupna u crnoj boji i providna.

 

 

Savremena, čvrsta, pouzdana i finansijski povoljna, EKOBOX EB 01 deratizaciona kutija ispunjava sve specifične zahteve profesionalnih pružalaca DDD usluga:

  • Izgrađena je od čvrste plastike, visokog sjaja, sa dodatnim pojačanjem poklopca - na taj način sprečava se lomljenje kutije pri intezivnom korišćenju, kao i olakšano apliciranje različitih načina obeležavanja;
  • Poseduje 2 tačke zaključavanja - na ovaj način sprečava se eventualno krivljenje kutije usled izloženosti atmosferskim uslovima, što je redovna pojava kod deratizacionih kutija sa jednom, centralnom tačkom zaključavanja;
  • Poseduje drenažne otvore - iskustvo je pokazalo da se u deratizacionim kutijama često zadržava voda nakon atmosferskih padavina ili nakon pranja objekta oko koga se kutije nalaze. Drenažni otvori omogućavaju isticanje vode koja se nađe u kutiji, i na taj način produžava se trajnost postavljenih mamaka.
  • Poseduje otvore za fiksiranje kutije za podlogu, u horizointalnom i vertikalnom postavljanju - kutija je pogodna za postavljanje u oba položaja dnom uz podlogu (horizontalni položaj) ili dnom uz zid (vertikalni položaj), i u oba slučaja ima po 2 opcije fiksiranje. Pogodnja je za fiksiranje lepljenjem, šrafljenjem kao i PVC vezicama.
  • Kutija ima sigurnosnu šipku za fiksiranje deratizacionih mamaca;

 

 

Kutija je pogodna za korišćenje svih vrsta čvrstih mamaka za glodare (parafiniziranih, mekih, peletriranih, rasutih).

 

 

DIMENZIJE KUTIJE
ŠIRINA:: 236mm
DUŽINA: 187mm
VISINA: 74.5mm

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48

.