Dezinsekcija

Usluge

Imam problem sa
ČIME
  • Miševima
  • Bubašvabama
  • Mravima
  • Pacovima
GDE
  • Na poslu
  • Kod kuće
?
Artropodi

dezinsekcija podrazumeva se regulacija populacije štetnih insekata (artropoda). Štetni insekti izazivaju zdravstvene poremećaje kod ljudi i domaćih životinja i nanose velike ekonomske štete.

 

Štetni insekti predstavljaju problem sa zdravstvenog aspekta, jer predstavljaju vektore (prenosioce ili prelazne domaćine) za veliki broj zaraznih bolesti ljudi i domaćih životinja. Da bi se lanac prenošenja zaraznih bolesti prekinuo, neophodno je sprovesti adekvatne mere dezinsekcije. Pri pojavi infektivnih bolesti dezinsekcija je zakonom regulisana.

 

Sa druge strane insekti izazivaju velike ekonomske štete. Procene Svetske zdravstvene organizacije su da artropode unište oko 1/3 namirnica koje se proizvedu u svetu godišnje.

 

Regulacija populacije artropoda se reguliše preventivnim (mere sprečavanja pojave insekata) i kurativnim merama (mere koje se primenjuju kada su se štetni insekti već naselili).

 

Preventivne mere – to su sve agrotehničke, građevinske i higijenske mere koje sprečavaju pojavu štetnih insekata stvarajući nepovoljne uslove za njihovo razmnožavanje.

 

Kurativne mere – Postoji više načina borbe protiv insekata a sve ih možemo podeliti na:

  • Mehaničke – lepljive mase, vazdušne barijere, zatamnjivanje objekata, zaštitne mrežice itd.
  • Fizičke metode – visoka i niska temperatura, električna struja i dr.
  • Biološke metode – prirodni neprijatelji, mikroorganizmi.
  • Hemijske metode – daleko najrasprostranjeniji metod danas. Primenjuju se u vidu insekticida i repelenata. Postoji veliki   broj različitih grupa insekticida i repelenata, a koja grupa će se upotrebiti zavisi od vrste insekata, njihovog broja,  razvojnog stadijuma i specifičnosti objekta.
Dezinsekcija
Dezinsekcija
Dezinsekcija
Dezinsekcija
Dezinsekcija

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48

.