Domaća muva

Musca domestica

Imam problem sa
ČIME
  • Miševima
  • Bubašvabama
  • Mravima
  • Pacovima
GDE
  • Na poslu
  • Kod kuće
?
Domaca muva

Preparati

Domaća ili kućna muva je veoma neprijatan stanovnik u skladištima hrane i stambenim prostorijama. Telo joj je sivkasto smeđe boje. Krila su providna, a usni aparat podešen za sisanje, pa je isključivo upućena na ishranu tečnom hranom. Jaja su sjajna bela, veličine oko 1mm. Larve su bličaste sužene na prednjem delu tela, duge oko 12 mm. 

 

domaca muva

Polaganje jaja traje dosta dugo i za to vreme ženka može da položi nekoliko hiljada jaja. Jaja uglavnom polaže na gomilu otpadaka, đubrištima i na svakom drugom mestu gde gde je organska materija u raspadanju. Broj generacija u toku godine je veliki, jer celokupan razvoj traje veoma kratko, jednu nedelju leti, a 3-4 nedelje u proleće i jesen. Muve svojim prisusutvom prljaju i zagađuju razne životne namirnice bilo u prodajnim objektima, magacinima ili stambenim prostorijama. Ipak najveću opasnost predstavljaju kao prenosioci raznih zaraznih bolesti, jer su vrlo pokretne i dolaze u kontakt sa raznim materijama. Zbog svega ovoga njihovom suzbijanju treba uvek pristupiti ozbiljno na svakom mestu gde se masovno pojave.

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48