Fumigacija drvene konstrukcije u Manastiru Hilandar

Fumigacija drvene konstrukcije u Manastiru Hilandar

20. 09. 2017.

Preduzeće „Ekozaštita“ je pozvano od strane bratstva manastira Hilandar da uradi fumigaciju prostorije knjižare-biblioteke gde su se na gredama pojavili tragovi oštećenja od štetočina drveta – žiška. Fumigacija je sporvedena u periodu od 11. do 18.  decembra 2017 godine.

 

 

Pre rekonstrukcije Manastira, sva drvna građa bila je stara više vekova i samim tim nepogodna za naseljavanje štetočina drveta. Sa otpočinjanjem rekonstrukcije i primenom drvne građe novijeg datuma, u nosećim gredama manastirske biblioteke došlo je do pojave štetočina.

 

 

Nakon identifikacije problema i njegovog lokalizovanja, pristupili smo realizaciji same fumigacije.

 

 

Prvi korak u realizaciji fumigacije bila je hermetizacija objekta. Svi prirodni otvori na objektu su hermetizovani a sva potecijalna mesta curenja gasa izlovana i sanirana. Nakon Izvršene hermetizacije, pristupilo se aplikaciji preparata za fumigaciju i hermetizaciji ulaznih vrata.

 

 

Znaci obaveštenja su vidno postavljeni, a period ekspozicije, zbog nepovoljnih vremenskih uslova, povećan na 7 dana.

 

 

Nakon perioda ekspozicije izvršeno je otvaranje objekta i njegovo provetravanje. U periodu nakon izvršene fumigacije nije primećena aktivnost štetočina drveta.

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48