Hrčak

Cricetus cricetus

Imam problem sa
ČIME
  • Miševima
  • Bubašvabama
  • Mravima
  • Pacovima
GDE
  • Na poslu
  • Kod kuće
?
Hrčak

Preparati

Hrčak je relativno velika i jaka životinja. Dužina njegovog trupa sa glavom kreće se od 20-30 cm. Ova štetočina je uglavnom biljožder. Hrani se svim vrstama zrnevlja. Posebno rado jede grašak i bob, ali takodje i zrnevlje kukuruza. Pri povratku u svoje skrovište uvek ponese i izvesnu količinu zrnevlja koje odlaže u magacine. Preko leta hrčak je vrlo aktivan posebno u pripremanju hrane za zimu. Hrčak spava zimski san. Budi se krajem februara. Ženka se koti 2 puta godišnje i to po 6-10 mladunaca. Po svojoj prirodi hrčak je vrlo ratoboran i stupa u borbu sa znatno većim životinjama od sebe.

 

Ova vrsta spada u zaštićene ili strogo zaštićene vrste. U skladu sa Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: 5/2010-46, 47/2011-134, 32/2016-59, 98/2016-97, zabranjeno je korišćenje, uništavanje i preduzimanje svih aktivnosti kojima se mogu ugroziti kako same divlje vrste tako i njihova staništa, kao i preduzimanje mera i aktivnosti na upravljanju populacijama.

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48