Kućni popac

Acheta domesticus

Imam problem sa
ČIME
  • Miševima
  • Bubašvabama
  • Mravima
  • Pacovima
GDE
  • Na poslu
  • Kod kuće
?
Kućni popac

Preparati

Tamnih boja, imaju valjkasto telo dugačko do 2 cm i krupnu glavu. Pipci su konačasti i dugi.  Danju se skrivaju, dok su noću veoma aktivni. Masovno se mogu pojaviti tokom dana.

 

Zadnje noge su prilagođene skakanju. Ženke su krupnije od mužjaka. Larve podsećaju na adulte, samo nemaju krila. Razviće traje 7-12 meseci. Larve se presvlače 9-11 puta.

 

Fotofobna je vrsta. Odgovaraju joj povećan stepen vlage i viša temperatura. Često  se sreće po pekarama i kućama.  Napada voće, povrće. Pogoduje joj hrana kao što su brašno, sokovi, meso i tekstil.

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48