Organska proizvodnja

Imam problem sa
ČIME
  • Miševima
  • Bubašvabama
  • Mravima
  • Pacovima
GDE
  • Na poslu
  • Kod kuće
?

Zahtevi organske poljoprivredne proizvodnje su veoma jasni u pogledu upotrebe svih konvencionalnih mera zaštite od štetočina. Poštujući ove zahteve, pri pružanju usluga dezinsekcije i deratizacije u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji, trudmo se da, ukoliko je moguće, što više izbegnemo upotrebu svih biocidnih proizvoda.

 

Mere zaštite baziramo na praćenju trenda pojave štetočina, lokalizovnju akcidenata i pravovremenom reagovanju. Pri sprovođenju tretmana nastojimo da koristimo mehanička i biološka sredstva, repelente na biljnoj osnovi kao i sve druge mere koje neće narušiti integritet organske proizvodnje.

Zahtev za ponudu

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48