Pasuljev žižak

Acanthoscelides obtectus

Imam problem sa
ČIME
  • Miševima
  • Bubašvabama
  • Mravima
  • Pacovima
GDE
  • Na poslu
  • Kod kuće
?
Pasuljev žižak

Preparati

Odrastao insekt je dugačak 4-5 mm, žuto crvene boje. Pokrilje je pokriveno gustim sivim dlačicama, iznedju kojih se nalaze beličaste i tamne pege. Jaja su bela, dugačka 0,6 mm i široka oko 0,2 mm. Larva u prvom stadijumu ima noge koje kasnije izgubi, a telo je belo i kasnije prekriveno dugim dlakama bledožute boje i dugačke 4 mm. Razvoj pasuljevog žiška se završava u skladištu, ali sama zaraza semena i početak razvoja odvija se u polju.Medjutim, pasuljev žižak napada seme i u skladištu naročito ako su tamo povoljni temperaturni uslovi.Godišnje može imati 3-5 gusenica u zavisnosti od temperature. Ova štetočina može naneti ogromne štete, što je vrlo varijabilno prema godinama, vremenskim prilikama i kvalitetu semena.

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48