Politika integrisanog sistema menadžmenta

Imam problem sa
ČIME
  • Miševima
  • Bubašvabama
  • Mravima
  • Pacovima
GDE
  • Na poslu
  • Kod kuće
?

Radimo najbolje što možemo

... postizanjem zadovoljstva

Korisnika

Uslugama vrhunskog kvaliteta koji ispunjavaju zahteve korisnika i prevazilaze njihova očekivanja

... postizanjem

Usaglašenosti

Sa zahtevima svih relevantnih zakona i najvišim standardima realizacijom usluga u skladu sa najvišim etičkim standardima

... poštovanjem

Zainteresovanih strana

Tretiranjem naših zaposlenih, dobavljača i korisnika sa poštovanjem, ceneći njihov doprinos našem razvoju

... primenom

Stalnih unapređenja

Ocenom i unapređenjem sistema menadžmenta i njegovog učinka, procesa i zaposlenih radi povećanja konkurentnosti primenu internih i eksternih standarda, uz istovremenu posvećenost ispunjavanju svojih obaveza za usklađenost,  pružanju bezbednih i zdravih uslova rada, eleminisanju opasnosti i smanjivanju OHSAS rizika kao i posvećenosti konsultovanju i učestvovanju radnika.

... posvećenošću

Prevenciji

Zagađivanja životne sredine i povreda i ugrožavanja zdravlja ljudi kao i prevenciji povreda i ugrožavanja rada.

 

Obaveza je najvišeg rukovodstva da periodično preispituje definisanu politiku kako bi se obezbedila njena relevantnost i prikladnost za organizaciju.

 
U Beogradu, 01.01.2020.
Milan Petrović
Direktor

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48