Primarna poljoprivredna proizvodnja

Imam problem sa
ČIME
  • Miševima
  • Bubašvabama
  • Mravima
  • Pacovima
GDE
  • Na poslu
  • Kod kuće
?

Prisustvo štetnih glodara i inesekata može naneti velike materijalne gubitke primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, zbog čega mere dezinsekcije i deratizacije predstavljaju imperativ u ovoj privrednoj grani. Kako bi se stanje štetnih organizama stalno držalo pod kontrolom, potrebno je izraditi i primeniti efektivan plan DDD mera, koji će na optimalan način dati željene rezultate.

 

Cilj plana sprovođenja mera dezinsekcije i deratizacije u primarnoj proizvodnji, pored smanjenja populacije štetnih vrsta, svakako jeste i usklađivanje sa potrebama klijenta. Prilikom servisiranja naših klijenata, jako nam je važno da se mere zaštite od štetočina sporovde u pravo vreme, kada se predviđa porast populacije određenih vrsta, a da u isto vreme ne dolazi do ometanja redovnih poslovnih aktivnosti kod klijenta.

Zahtev za ponudu

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48