Saveti za suzbijanje glodara

Imam problem sa
ČIME
  • Miševima
  • Bubašvabama
  • Mravima
  • Pacovima
GDE
  • Na poslu
  • Kod kuće
?

Da bi smo sprečili pojavu glodara u našem domu ili poslovnom prostoru, moramo primeniti sve prevetnivne mere koje su nam dostupne. Najveća incidenca pojave glodara u objektima jeste u jesen i proleće. U ovom periodu treba posebno obratiti pažnju jer je aktivnost glodara povećana usled prirodnih nagona za razmnožavanjem ili potragom za skloništem.

 

Prva mera koju treba preduzeti jeste zatvarati vrata i prozore na objektu i obezbediti objekat tako da nema potencijalnih mesta kuda glodari mogu da prođu. Poželjno je na vrata i prozore postaviti zaštitne mrežice.

 

Rupe ispod magacinskih vrata, ili vrata koja nisu adekvatno nivelisana sa podom su prvo mesto prodora glodara.  Miševi se mogu provući kroz oštećenja prečnika 0,5-1cm.

 

Saveti za suzbijanje glodara

 

Ne ostavljajte hranu niti ostatke hrane oko objekta, ni na dostupnim mestima jer to privlači glodare koji su u potrazi za hranom. Ukoliko nema hrane, malo je verovatno da će se u nekom objektu zadržati.

 

Saveti za suzbijanje glodara

 

Hrana za kućne ljubimce ili domaće životinje koja je ostavljena nezaštićena takođe privlači glodare.

 

Saveti za suzbijanje glodara

 

Održavanje higijene na zavidnom nivou je svakako prednost jer pored stalne manipulacije koja smeta glodarima, uklanja i ostatke hrane i nečistoću koja privlači glodare.

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48