Sertifikati

Imam problem sa
ČIME
  • Miševima
  • Bubašvabama
  • Mravima
  • Pacovima
GDE
  • Na poslu
  • Kod kuće
?

Preduezće Ekozaštita je sertifikovano u skladu sa međunarodnim standardima ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i CEPA EN 16636

 

Osnovni cilj usklađivanja poslovanja sa zahtevima standarda za sistem menadžmenta kvalitetom je bio podizanje nivoa poslovanja na viši nivo, obezbeđenje poverenja korisnika u kvalitet pruženih usluga, kao i obezbeđenje poverenja proizvođačima hrane da će se procesi dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije odvijati u skladu sa zahtevima koje postavljaju njihovi zahtevi u pogledu HACCP sistema, kao i drugih standarda i zahteva koji se odnose na bezbednost hrane.

 

Sertifikovanjem prema zahtevima standarda CEPA EN 16636 - Upravljanje uslugama suzbijanja štetočina, u preduzeću Ekozaštita smo napravili korak napred u usklađivanju DDD usluga sa međunarodnim normama i sve većim izazovima tržišta.

 


Sertifikat

Sertifikat Sertifikat  Sertifikat

 

Sertifikat
Sertifikat

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48