Škole, domovi, vrtići

Imam problem sa
ČIME
  • Miševima
  • Bubašvabama
  • Mravima
  • Pacovima
GDE
  • Na poslu
  • Kod kuće
?

Institucije ovog tipa predstavljaju osetljivu kategoriju, pre svega zbog starosnih kategorija korisnika. Pošto se uglavnom radi o deci ili starijim osobama, potrebno je sa visokim nivoom opreznosti pristupiti merama zaštite od štetočina, kako se ne bi ugrozilo zdravstveno stanje korisnika.

 

Kod objekata ovog tipa, merama dezinsekcije i deratizacije prilazimo uz prethodno planiranje, u skladu sa mogućnostima klijenta. Pri radu se uglavnom koriste biocidi koji nemaju iritirajuće dejstvo, a pri tome imaju produženi efekat. Na ovaj način smo u mogućnosti da našim klijentima obezbedimo pružanje usluga u pravo vreme, a da efekat samih mera bude što dugotrajniji.  

Zahtev za ponudu

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48