Šumska rovčica

Sorex araneus

Imam problem sa
ČIME
  • Miševima
  • Bubašvabama
  • Mravima
  • Pacovima
GDE
  • Na poslu
  • Kod kuće
?
Šumska rovčica

Preparati

Šumska rovčica je sitna životinja, dužine tela oko 70 mm. Izgledom podseća na miša, pa je ljudi često zamene za glodare. Rovčica nije glodar, već je mesojed i bubojed, hrani se insektima, glistama, puževima. Od glodara se može razlikovati po izduženoj njušci, oštrim zubima karakterističnim za mesojede, sitnim ušima i očima. Noćna je životinja, vid joj je slabo razvijen pa se za kretanje i orijentaciju koristi svojim odlično razvijenim njuhom.

 

Karakteriše je jako brz metabolizam, tako da bi preživela rovčica mora da se hrani na svakih par sati. Ne spava zimski san već je aktivna preko cele godine. Sezona parenja je u toku letnjih meseci. Nakon 25 dana ženka okoti 5-7 mladunaca, koji su zavisni od majke prvih dvadesetak dana života.

 

Rovčica je veoma radoznala i odličan je lovac. U potrazi za hranom zalazi u ljudske domove i naselja. 

 

Ova vrsta spada u zaštićene ili strogo zaštićene vrste. U skladu sa Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: 5/2010-46, 47/2011-134, 32/2016-59, 98/2016-97, zabranjeno je korišćenje, uništavanje i preduzimanje svih aktivnosti kojima se mogu ugroziti kako same divlje vrste tako i njihova staništa, kao i preduzimanje mera i aktivnosti na upravljanju populacijama.

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48