Tekunica

Spermophilus citellus

Imam problem sa
ČIME
  • Miševima
  • Bubašvabama
  • Mravima
  • Pacovima
GDE
  • Na poslu
  • Kod kuće
?
Tekunica

Preparati

Tekunica je poprilično veliki pripadnik familije glodara. Dužina tela joj se kreće od 21-23 cm. Leđna strana tela je žućkasta, a trbušna crvenkaste boje. Noge su joj kratke i završavaju snažnim kandžama, prilagođenim za kopanje. Oči su joj velike, a uši gotovo žakržljale. Period od kasne jeseni do ranog proleća provode u hibernaciji, kada im temperatura tela spada i do 0°c. Mužjaci se bude u rano proleće, a ženke nešto kasnije. Tekunica je u ishrani prvenstveno biljojed, dnevno pojede oko 80 grama hrane. Hrani se nekim vrstama tvrdokrilaca, gusenica i skakavaca što joj je posebna poslastica. 

 

Živi u kolonijama na pašnjacima i livadama. Izlazi preko dana kako bi se hranila, a određeni članovi kolonije za to vreme čuvaju stražu. Na prvi znak opasnosti stražari se oglašavaju zviždanjem, čime upozoravaju sve ostale članove kolonije. 

 

Mlade donosi na svet početkom leta.

 

Ova vrsta spada u zaštićene ili strogo zaštićene vrste. U skladu sa Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: 5/2010-46, 47/2011-134, 32/2016-59, 98/2016-97, zabranjeno je korišćenje, uništavanje i preduzimanje svih aktivnosti kojima se mogu ugroziti kako same divlje vrste tako i njihova staništa, kao i preduzimanje mera i aktivnosti na upravljanju populacijama.

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48