Veliki brašnar

Tenebrio molitor

Imam problem sa
ČIME
  • Miševima
  • Bubašvabama
  • Mravima
  • Pacovima
GDE
  • Na poslu
  • Kod kuće
?
Veliki brašnar

Preparati

Crne je boje i dugačak do 15 mm. Larve su duže od adulta.  Adulti žive 10-20 meseci i oni prezimljuju.  Razviće duže traje na nižim temperaturama.  Zimi se razviće prekida. Postoji jedna generacija tokom godine.

 

Nije prisutan u tropskim oblastima. Hrani se žitom kao i žitnim prerađevinama.  Mogu biti i stetočine na  mesu, drvetu i krompiru.  Ubraja se među najvećim  skladišnim  štetočinama insekata.

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48