Zdravstvene i farmaceutske ustanove

Imam problem sa
ČIME
  • Miševima
  • Bubašvabama
  • Mravima
  • Pacovima
GDE
  • Na poslu
  • Kod kuće
?

U slučaju farmaceutskih i zdravstvenih organizacija i ustanova, usluge zaštite od štetočina se moraju sprovoditi sa mnogo obazrivosti ali i maksimalno efektivno. Kako je nivo higijenskih i sanitarnih zahteva u ovakvim institucijama veoma visok, pred nama se nameću veoma strogi zahtevi u pogledu načina izvršenja usluga dezinsekcije i deratizacije.

 

Pre svega, kod ovakvih objekata, apsolutni prioritet je očuvanje higijenskog integriteta kako proizvodnih procesa, tako i svih drugih radnih operacija. Naš program rada kod objekata ovog tipa, podrazumeva pre svega rad na intezivnoj prevenciji pojave štetočina, a ukoliko do pojave i dođe, onda se radi na lokalizaciji i saniranju samog akcidenta.

Zahtev za ponudu

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48