Slepo kuče

Spalax leucodon

Imam problem sa
ČIME
  • Miševima
  • Bubašvabama
  • Mravima
  • Pacovima
GDE
  • Na poslu
  • Kod kuće
?
Slepo kuce

Preparati

Ova životinja je štetočina bašti i rasadnika, a posebno velike štete može naneti krompiristima. Telo mu je valjkastog oblika, dužine od 25 cm, a težine oko 200 gr, pa i više.Deluje nezgrapno. Glava je šira od tela, sa malim ušima i skoro zakržljalim očima. Slepo kuče je biljožder. Najvažnija hrama mu je krompir, ali jede i korenje svih vrsta biljaka i baštenskih kultura. Pravi dve vrste hodnika površinske i dubinske. Površinski su u nivou korenja biljaka, dok su dubinski i do 2m, a služe za pravljenje gnezda. Slepo kuče ne spava zimski san, aktivno je tokom cele godine.

 

Ova vrsta spada u zaštićene ili strogo zaštićene vrste. U skladu sa Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: 5/2010-46, 47/2011-134, 32/2016-59, 98/2016-97, zabranjeno je korišćenje, uništavanje i preduzimanje svih aktivnosti kojima se mogu ugroziti kako same divlje vrste tako i njihova staništa, kao i preduzimanje mera i aktivnosti na upravljanju populacijama.

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48